Mesafeli Satış sözleşmesi

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi
Oto Ergin-Muhammet Lütfü Bağdaş (online web sitesi, erzline.com) ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesi' dir.

Madde - 1
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
Oto Ergin-Muhammet Lütfü Bağdaş (online web sitesi,erzline.com)

Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: Oto Ergin-Muhammet Lütfü Bağdaş’ ın e-ticaret mağazası erzline.com' a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar (bundan sonra ALICI veya MÜŞTERİ olarak anılacaktır).

Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 - ALICI, Madde 4' te belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün/ürünler, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 - SATICI , sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - Ürünün/ürünlerin tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürünün/ürünlerin bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI' ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI' ya aittir.
5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparisinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde; SATICI, 7 (yedi) iş gün içinde ALICI' ya ait kredi karti fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI' nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI' ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 - ALICI ve/veya ALICI' nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI' ya, ALICI tarafından teslim aldığı tarihten başlayarak 7(yedi) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7(yedi) günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9 - İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) erzline.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde - 6
CAYMA HAKKI:
ALICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI' ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması ve tekrar satılabilir durumda olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası tüm nüshalarının aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI' nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI' ya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, serit v.b.) ve her türlü kozmetik ürünlerin de cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI' nın veya SATICI' nin yerleşim yeri olan Gebze TÜKETiCi MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Yukarı Git
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
ShopPHP E-Ticaret | v4